تخت یکنفره 120 کف متحرک مونیکا

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت یکنفره 120 کف متحرک مونیکا monika single bed -w120

کد محصول: 2812

قیمت: 48,800,000 ریال

محصولات مشابه

تخت 90کف متحرک مونیکا

کد محصول: 2815

قیمت: 46,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171255185788.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.