تخت یک نفره 90 دو کشو آیدا

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت یک نفره 90 دو کشو آیدا aida single bed -w90

کد محصول: 2910

قیمت: 21,000,000 ریال

محصولات مشابه

تخت یک نفره 120 دو کشو آیدا

کد محصول: 2912

قیمت: 23,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171517584222.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یک نفره 90 کف متحرک آیدا

کد محصول: 2913

قیمت: 33,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171523312212.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.