قاب آینه هایکا

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

قاب آینه هایکا hyka miror

کد محصول: 1327

قیمت: 6,400,000 ریال

محصولات مشابه

میز آرایش هایکا

کد محصول: 1326

قیمت: 29,500,000 ریال <p style="text-align: right;">(cm) عرض:110 | عمق:45 | ارتفاع:91</p>

عسلی هایکا

کد محصول: 1319

قیمت: 3,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:37 | عمق:37 | ارتفاع:48</span></p>

معرفی محصول

(cm) عرض:72 | عمق:- | ارتفاع:72

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.