تخت دونفره 180 کف ثابت هایکا

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت دونفره 180 کف ثابت هایکا Hyka double bed -w180

کد محصول: 1323

قیمت: 69,200,000 ریال

محصولات مشابه

تخت دونفره 140 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1342

قیمت: 55,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02101228129520.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.