تخت دونفره 160 کف متحرک با قید ساده رنیور

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت دونفره 160 کف متحرک با قید ساده رنیور Rainure double bed -w160

کد محصول: 13701

قیمت: 53,700,000 ریال

محصولات مشابه

تخت دونفره 160 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13702

قیمت: 46,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161426003259.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13792

قیمت: 46,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161432507282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13802

قیمت: 55,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161437538658.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.