تخت یک نفره تاشو پایه معلق V2 سوپرمات

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت یک نفره تاشو پایه معلق V2 سوپرمات V2 super matt single folding bed

کد محصول: 1102V2

قیمت: 53,600,000 ریال

محصولات مشابه

تخت یک نفره تاشو پایه معلق V2

کد محصول: 1002V2

قیمت: 44,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011506374974.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

تخت یک نفره 120 تاشو پایه معلق v2

کد محصول: 1008V2

قیمت: 53,300,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011508263105.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

معرفی محصول

ابعاد

234 cm  بازشو تخت 

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.