تخت دونفره تاشو 140 پایه معلق V2 سوپرمات

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت دونفره تاشو 140 پایه معلق V2 سوپرمات V2 super matt Double folding bed -w140

کد محصول: 1103V2

قیمت: 65,500,000 ریال

محصولات مشابه

تخت دو نفره تاشو 140 پایه معلق v2

کد محصول: 1003V2

قیمت: 54,400,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011511469075.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

تخت دونفره تاشو 160 پایه معلق V2

کد محصول: 1017V2

قیمت: 56,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011513009291.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

معرفی محصول

ابعاد

234 cm  بازشو تخت 

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.