ویترین 50 دو کشو پایه معلق

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

ویترین 50 دو کشو پایه معلق horvingleg two drawers show case -w50

کد محصول: 1022

قیمت: 21,600,000 ریال

محصولات مشابه

ویترین 50 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1021

قیمت: 21,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031749412771.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین دراور 75 پایه معلق

کد محصول: 1030

قیمت: 31,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031752522048.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 60 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1047

قیمت: 23,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031754289039.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 60 دو کشو پایه معلق

کد محصول: 1052

قیمت: 23,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031758015596.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

معرفی محصول

ابعاد

 

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.