قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

کمدهای لباس ریلی Wardrobe

کد محصول: WR1

کمد های لباس با امکان مناسب جهت نگهداری لباس و لوازم دیگر دارای طرح های متنوع با توجه به سلیقه های مختلف و کارایی های متفاوت

محصولات

کمد لباس سه درب ریلی رنیور

کد محصول: 1382

قیمت: 76,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03030919181086.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس ویوا

کد محصول: 5340

قیمت: 88,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:240 | عمق:60 | ارتفاع:200</span></p>

کمد لباس ریلی 140 دودرب

کد محصول: 8004

قیمت: 55,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031019522065.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس ریلی 160 دودرب

کد محصول: 8005

قیمت: 56,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031020515572.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس ریلی 200 سه درب

کد محصول: 8007

قیمت: 69,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031021482999.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس شش درب کشویی

کد محصول: 1642

قیمت: 111,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031350304370.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس چهار درب کشویی

کد محصول: 1639

قیمت: 72,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031349217000.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس ریلی کادینو

کد محصول: 5140

قیمت: 97,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031546494335.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد 150 با عمق 60 ریلی

کد محصول: 8008

قیمت: 49,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031023546992.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.