قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو کارینا Karina wallbed set

کد محصول: W3

محصولات

تخت یکنفره کارینا

کد محصول: 5722

قیمت: 55,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071420047626.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

تخت یکنفره کارینا سوپرمات

کد محصول: 5723

قیمت: 71,600,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071420047626.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

تخت دونفره 160 کارینا سوپرمات

کد محصول: 5718

قیمت: 91,500,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071435467576.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

تخت دونفره 160 کارینا

کد محصول: 5720

قیمت: 72,100,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071435467576.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

کمد 60 کارینا

کد محصول: 5740

قیمت: 14,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021648496251.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد 60 کارینا سوپرمات

کد محصول: 5741

قیمت: 19,300,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021648496251.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد کتابخانه 80 کارینا راست

کد محصول: 5742

قیمت: 28,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021650326588.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد کتابخانه 80 کارینا چپ

کد محصول: 5744

قیمت: 28,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021651579541.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد کتابخانه 80 کارینا سوپرمات چپ

کد محصول: 5745

قیمت: 38,400,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021651579541.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

یونیت آرایش کارینا

کد محصول: 5706

قیمت: 38,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091212124674.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز تحریر کارینا

کد محصول: 5708

قیمت: 30,200,000 ریال <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091726498631.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2>

میز تحریر کارینا سوپرمات

کد محصول: 5709

قیمت: 38,700,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091726498631.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

حمید نکویی
حمید نکویی 2 ماه قبل

توضیحات ناقص است هم توی سایت هم در فروشگاه که مراجعه کردم برای انتخاب نیاز به ابعاد دقیق هست

مدیر کمجا چوب
مدیر ماه قیل

دوست عزیز اطلاعات محصول کامل ارائه شده اگر مشکلی وجود داره بفرمائید پیگیری میشه

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.