قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تشک کودک Kid matress

کد محصول: M1

تشک های کم جاچوب با تکنولوژی به روز و امکانات مناسب شرایط بسیار مانسبی را با توجه به ارگونومی بدن انسان خوابی آرام و راحت فراهم میکند

محصولات

تشک کودک 160*70

کد محصول: 2207

قیمت: 5,400,000 ریال <p>(cm) عرض:70 | عمق:160 | ارتفاع:20</p>

تشک کودک 70 * 130

کد محصول: 2208

قیمت: 4,500,000 ریال <p>(cm) عرض:70 | عمق:130 | ارتفاع:20</p>

تشک کودک 70 * 135

کد محصول: 2209

قیمت: 4,500,000 ریال <p>(cm) عرض:70 | عمق:135 | ارتفاع:20</p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.