قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

بالشت طبی Pillow

کد محصول: P2

بالشت های کم جاچوب با تکنولوژی به روز و امکانات مناسب شرایط بسیار مانسبی را با توجه به ارگونومی گردن و حالت سر انسان خوابی آرام و راحت فراهم میکند

محصولات

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.