قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب هایکا Hyka bed set

کد محصول: B1

تخت خواب در دو مدل تخت کف متحرک دارای محفظه انبار لوازم خواب یا لباس و چمدان که کمک چشمگیری به نظم محیط میکند و تخت کف ثابت

محصولات

پاتختی هایکا

کد محصول: 1322

قیمت: 10,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101259298866.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش هایکا

کد محصول: 1326

قیمت: 30,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101320329797.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی هایکا

کد محصول: 1319

قیمت: 3,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041659511650.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه هایکا

کد محصول: 1327

قیمت: 6,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041702048282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

آینه قدی هایکا

کد محصول: 1328

قیمت: 13,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03110936088827.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1323

قیمت: 69,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02101006222137.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></span></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1342

قیمت: 55,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02101228129520.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.