قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب کالی cali bedroom set

کد محصول: B4

محصولات

تخت یکنفره 120 کف ثابت کالی

کد محصول: 5922

قیمت: 50,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161632519600.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف متحرک کالی

کد محصول: 5925

قیمت: 55,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:140 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت یکنفره 120 کف متحرک ساده کالی

کد محصول: 59251

قیمت: 52,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:140 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت یکنفره 90 کف متحرک کالی

کد محصول: 5927

قیمت: 52,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:110 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت یکنفره 90 کف متحرک ساده کالی

کد محصول: 59271

قیمت: 48,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:110 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 160 کف ثابت کالی

کد محصول: 5920

قیمت: 52,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:180 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 160 کف ثابت ساده کالی

کد محصول: 59201

قیمت: 48,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:180 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت کالی

کد محصول: 5921

قیمت: 51,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:160 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت ساده کالی

کد محصول: 59211

قیمت: 47,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:160 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 160 کف متحرک کالی

کد محصول: 5923

قیمت: 58,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:180 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 160 کف متحرک ساده کالی

کد محصول: 59231

قیمت: 54,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:180 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 140 کف متحرک کالی

کد محصول: 5924

قیمت: 56,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:160 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 140 کف متحرک ساده کالی

کد محصول: 59241

قیمت: 53,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:160 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت کالی

کد محصول: 5926

قیمت: 60,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:200 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت ساده کالی

کد محصول: 59261

قیمت: 56,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:200 | عمق:240 | ارتفاع:110</span></p>

قاب آینه کالی سوپرمات

کد محصول: 5905

قیمت: 5,550,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:120 | عمق:- | ارتفاع:70</span></p>

میز آرایش کالی تمام سوپرمات

کد محصول: 5907

قیمت: 38,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:125 | عمق:50 | ارتفاع:80</span></p>

قاب آیینه سرویس کالی ملامینه

کد محصول: 5915

قیمت: 4,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:120 | عمق:- | ارتفاع:70</span></p>

میز آرایش کالی ملامینه - سوپرمات

کد محصول: 5917

قیمت: 34,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:125 | عمق:50 | ارتفاع:80</span></p>

میز آرایش کالی تمام ملامینه

کد محصول: 5937

قیمت: 30,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:125 | عمق:50 | ارتفاع:80</span></p>

میز آرایش کالی سوپرمات - ملامینه

کد محصول: 5947

قیمت: 34,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:125 | عمق:50 | ارتفاع:80</span></p>

عسلی کالی

کد محصول: 5906

قیمت: 8,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:40 | عمق:40 | ارتفاع:40</span></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.