قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب کوبو Cubo bedroom set

کد محصول: B5

محصولات

تخت دو نفره کف ثابت 180 کوبو

کد محصول: 5830

قیمت: 56,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171134172393.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه کوبو

کد محصول: 5805

قیمت: 6,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03071424557710.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش کوبو سوپرمات

کد محصول: 5806

قیمت: 27,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03071428414796.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش کوبو ملامینه

کد محصول: 5856

قیمت: 21,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03071428414796.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی کوبو

کد محصول: 5804

قیمت: 5,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03071426077022.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی کوبو ملامینه

کد محصول: 5851

قیمت: 9,830,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101410134998.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی کوبو

کد محصول: 5801

قیمت: 12,090,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101410134998.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.