قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب مونیکا Monika bedroom set

کد محصول: B7

محصولات

تخت 90کف متحرک مونیکا

کد محصول: 2815

قیمت: 46,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171255185788.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

دراور پنج کشو مونیکا

کد محصول: 2803

قیمت: 16,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03111143234885.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

آینه قدی مونیکا

کد محصول: 2805

قیمت: 9,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03110949111768.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی تک کشو راست مونیکا

کد محصول: 2801

قیمت: 4,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101418234553.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی تک کشو چپ مونیکا

کد محصول: 2802

قیمت: 4,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101418234553.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.