مبل جلوی تخت یکنفره تاشو V2

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

مبل جلوی تخت یکنفره تاشو V2 V2 wallbed sofa

کد محصول: 1006V2

قیمت: 17,440,000 ریال

محصولات مشابه

تخت یک نفره تاشو پایه معلق V2

کد محصول: 1002V2

قیمت: 44,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011506374974.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

تخت یک نفره 120 تاشو پایه معلق v2

کد محصول: 1008V2

قیمت: 53,300,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011508263105.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

معرفی محصول

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.