قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب رنیور Rainure bedroom set

کد محصول: B3

تخت خواب در دو مدل تخت کف متحرک دارای محفظه انبار لوازم خواب یا لباس و چمدان که کمک چشمگیری به نظم محیط میکند و تخت کف ثابت

محصولات

تخت یکنفره 90 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13772

قیمت: 36,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161411171762.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13782

قیمت: 37,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161419212650.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 160 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13702

قیمت: 39,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161426003259.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13792

قیمت: 38,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161432507282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13802

قیمت: 45,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161437538658.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش رنیور

کد محصول: 1376

قیمت: 16,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:110 | عمق:50 | ارتفاع:7</span></p>

قاب آینه رنیور

کد محصول: 1374

قیمت: 6,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:107 | عمق:- | ارتفاع:57</span></p>

عسلی رنیور

کد محصول: 1372

قیمت: 3,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:40 | عمق:30 | ارتفاع:45</span></p>

پاتختی رنیور

کد محصول: 1371

قیمت: 7,900,000 ریال <p>(cm) عرض:55 | عمق:43 | ارتفاع:54</p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.